Fons d'inversió

Descripció

CaixaBank garanteix al fons a venciment (16/5/25) el 100% de la inversió inicial (26/4/19) mantinguda més el pagament anual del 0,15% brut sobre la inversió inicial/mantinguda, mitjançant reemborsaments obligatoris els dies 15/5/20, 17/5/21, 16/5/22, 15/5/23, 15/5/24 i 15/5/25. A més, si en cada data d'observació anual el valor final de cada acció (AXA, Repsol i Orange) és superior o igual al 100% del seu valor inicial, obtindrà un 0,7% addicional. Si no és així, no es paga aquest any. Si en un any posterior es compleix la condició, es pagarà un 0,7% més els imports anuals addicionals no pagats anteriorment. Les accions pertanyen a sectors diferents i es poden comportar de manera diferent.TÆ garantida mínima del 0,149% i màxima del 0,841% per a subscripcions a 26/4/19 mantingudes a venciment, si no hi ha reemborsaments/traspassos voluntaris. Si n'hi hagués, la garantia es reduirà proporcionalment i es podran produir pèrdues significatives. L'horitzó temporal recomanat és 16/5/25.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 2.64%
 • 2022
 • -7.45%
 • 2021
 • -1.07%
 • 2020
 • 1.77%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.28%
 • 3 mesos
 • 0.40%
 • 6 mesos
 • 1.64%
 • 1 any
 • 2.24%
 • TAE 3 anys
 • -1.69%
 • TAE 5 anys
 • -0.22%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 17/04/2023 - 14/04/2024
2,218 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0114884002

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

100 EUR

Inversió a mantenir

10 EUR

Categoria CNMV

Garantizado de Rendimiento Variable

Núm. registre CNMV

5341

Patrimoni

53,85

Partícips

2.357

Valor liquidatiu a

98,88 EUR