Fons d'inversió

Descripció

CaixaBank garanteix als beneficiaris (partícips que subscriguin fins al 15/12/16, inclusivament, i les mantinguin en aquesta data) obtenir el 5/11/24 el 100% de la inversió inicial (15/12/16) o mantinguda i un possible pagament anual segons l'evolució de 3 accions: Adidas, AXA i Shell. Les accions pertanyen a sectors diferents i es poden comportar de manera diferent. Es podria obtenir un pagament anual el 29/12/17, 28/12/18, 30/12/19, 30/12/20, 29/12/21, 29/12/22, 29/12/23 i 30/10/24 via reemborsaments obligatoris de participacions, que serà del 2,10% de la inversió inicial o mantinguda si en la data d'observació anual les 3 accions estan igual o per damunt del seu valor inicial, o del 0,10% si no ho estan. TÆ garantida mínima del 0,101% i màxima del 2,124% per a subscripcions realitzades el 15/12/16 i mantingudes a venciment.L'horitzó temporal recomanat és 5/11/24.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 5.12%
 • 2022
 • -6.23%
 • 2021
 • -0.68%
 • 2020
 • 0.00%
 • 2019
 • 4.86%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.52%
 • 3 mesos
 • 1.13%
 • 6 mesos
 • 2.80%
 • 1 any
 • 5.99%
 • TAE 3 anys
 • 0.28%
 • TAE 5 anys
 • -0.13%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 18/07/2024
5,752 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0114883004

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

1000 EUR

Inversió a mantenir

1000 EUR

Categoria CNMV

Garantizado de Rendimiento Variable

Núm. registre CNMV

5085

Patrimoni

25,39

Partícips

1.041

Valor liquidatiu a

10,73 EUR