Fons d'inversió

Descripció

CaixaBank garanteix al fons a venciment (19/12/25) el 100% de la inversió inicial a 7/4/17 o mantinguda i el pagament de 9 reemborsaments obligatoris anuals d'import variable lligats a l'euríbor 3 mesos (el 18/12 des del 2017 al 2025, ambdós inclosos) sobre la inversió inicial/mantinguda. Cada reemborsament serà la mitjana de 4 observacions trimestrals, de l'euríbor 3 mesos, amb un mínim i un màxim en cada observació (3 observacions el primer any). Per al 2017, 2018 i 2019, si l'euríbor és inferior al 0,65% es prendrà el 0,65%; per al 2020, 2021 i 2022, si l'euríbor és inferior al 0,40% es prendrà el 0,40%; per als anys 2023, 2024 i 2025, si l'euríbor és inferior al 0,20% es prendrà el 0,20%; tots els anys, si és superior al 3% es prendrà el 3%.TÆ garantida mínima del 0,43% i màxima del 3,12% per a subscripcions a 7/4/17 i mantingudes a venciment si no hi ha reemborsaments/traspassos voluntaris. L'horitzó temporal recomanat és 19/12/25.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 3.40%
 • 2022
 • -1.89%
 • 2021
 • -1.10%
 • 2020
 • 2.54%
 • 2019
 • 5.17%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.28%
 • 3 mesos
 • 0.69%
 • 6 mesos
 • 2.20%
 • 1 any
 • 3.28%
 • TAE 3 anys
 • 0.60%
 • TAE 5 anys
 • 1.48%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 17/04/2023 - 14/04/2024
3,242 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0164380000

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

100 EUR

Inversió a mantenir

10 EUR

Categoria CNMV

Garantizado de Rendimiento Variable

Núm. registre CNMV

5128

Patrimoni

44,12

Partícips

1.831

Valor liquidatiu a

110,37 EUR