Fons d'inversió

Descripció

CaixaBank garanteix al fons a venciment (4/11/24) el 100% de la inversió inicial a 28/10/16 o mantinguda i el pagament de 8 reemborsaments obligatoris anuals d'import variable lligats a l'euríbor 3 mesos (el 31/10 des del 2017 al 2024, ambdós inclosos, o l'endemà si no fos un dia hàbil) sobre la inversió inicial/mantinguda. Cada reemborsament serà la mitjana de 4 observacions trimestrals de l'euríbor 3 mesos (euríbor de l'octubre de l'any anterior al pagament i dels mesos de gener, abril i juliol de l'any del pagament); si l'euríbor és inferior al 0,20% es prendrà el 0,20% i si és superior o igual a l'1% es prendrà l'1%. TÆ garantida mínima del 0,20% i màxima de l'1% per a subscripcions a 28/10/16 i mantingudes a venciment.L'horitzó temporal recomanat és 4/11/24.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 2.78%
 • 2022
 • -3.16%
 • 2021
 • -0.82%
 • 2020
 • 2.55%
 • 2019
 • 6.78%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.29%
 • 3 mesos
 • 0.88%
 • 6 mesos
 • 1.69%
 • 1 any
 • 3.58%
 • TAE 3 anys
 • 0.21%
 • TAE 5 anys
 • 1.03%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/07/2023 - 10/07/2024
3,465 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0113228003

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

100 EUR

Inversió a mantenir

10 EUR

Categoria CNMV

Garantizado de Rendimiento Variable

Núm. registre CNMV

5066

Patrimoni

106,00

Partícips

5.677

Valor liquidatiu a

105,31 EUR