Fons d'inversió

Descripció

CaixaBank garanteix al fons a venciment (4/12/24) el 100% del valor liquidatiu inicial a 24/3/17 incrementat, en cas de ser positiva, en el 80% de la variació de la mitjana de les observacions mensuals de l'índex EuroStoxx50 Price entre el 27/3/ 17 i el 18/11/24, prenent com a valor inicial la mitjana aritmètica dels preus de tancament de l'índex entre el 27, 28 i 29/3/17, i com a valor final la mitjana aritmètica dels preus de tancament de l'índex els dies 18 de cada mes, o el dia hàbil següent, des del 18/4/17 fins al 18/11/24 (92 observacions).TÆ garantida mínima del 0% per a subscripcions a 24/3/17 i mantingudes a venciment.L'horitzó temporal recomanat és 4/12/24.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 5.69%
 • 2022
 • -8.98%
 • 2021
 • 3.79%
 • 2020
 • 1.69%
 • 2019
 • 11.61%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.27%
 • 3 mesos
 • 0.82%
 • 6 mesos
 • 2.51%
 • 1 any
 • 4.10%
 • TAE 3 anys
 • -0.30%
 • TAE 5 anys
 • 1.45%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 22/07/2024
4,081 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0164379002

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

100 EUR

Inversió a mantenir

10 EUR

Categoria CNMV

Garantizado de Rendimiento Variable

Núm. registre CNMV

5118

Patrimoni

37,27

Partícips

1.872

Valor liquidatiu a

109,33 EUR