Fons d'inversió

Descripció

La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex d'acord amb la d'una inversió en el bo de deute públic espanyol vinculat a la inflació, de venciment 30/11/2024, mantinguda des de l'adquisició fins en el venciment, descomptades les comissions i les despeses.L'objectiu és aconseguir una rendibilitat d'acord amb la d'una inversió de deute públic espanyol amb venciment 30/11/2024, en l'emissió, el cupó anual i nominal de la qual, en el venciment, està referenciat a la inflació de la zona euro (extabac).Es busca obtenir una rendibilitat bruta d'acord amb la inflació de la zona euro (extabac), si bé la rendibilitat variarà d'acord amb la cotització de l'emissió esmentada referida a la inflació.Inverteix en deute públic espanyol, que actualment té una qualitat creditícia mitjana (BBB). En cas de baixades sobrevingudes de la qualitat creditícia, les emissions poden mantenir-se en cartera atès l'objectiu de gestió. També pot invertir fins a un límit del 10% en dipòsits en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats; tots dos actius tenen una qualitat creditícia mínima marcada pel deute públic espanyol.La durada mitjana estimada de la cartera en el moment de la seva constitució és de 8,24 anys i va disminuint a mesura que s'acosti el 30/11/2024.L'horitzó temporal recomanat és 30/11/2024.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 1.39%
 • 2022
 • 1.70%
 • 2021
 • 5.58%
 • 2020
 • -0.49%
 • 2019
 • 3.33%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.42%
 • 3 mesos
 • 0.91%
 • 6 mesos
 • 1.78%
 • 1 any
 • 2.24%
 • TAE 3 anys
 • 2.57%
 • TAE 5 anys
 • 2.04%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7920€
9200€
10280€
12130€
-20.8%
-8%
2.8%
21.3%
9 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7539€
9821€
14295€
15876€
-3.1%
-0.2%
4.1%
5.3%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7920€
9200€
10270€
12130€
-20.8%
-8%
2.7%
21.3%
9 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7539€
9839€
14295€
15876€
-3.1%
-0.2%
4.1%
5.3%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7920€
9200€
10260€
12130€
-20.8%
-8%
2.6%
21.3%
9 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7539€
9760€
14270€
15876€
-3.1%
-0.3%
4%
5.3%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7920€
9200€
10250€
12130€
-20.8%
-8%
2.5%
21.3%
9 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7553€
9663€
14221€
15876€
-3.1%
-0.4%
4%
5.3%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7920€
9200€
10250€
12130€
-20.8%
-8%
2.5%
21.3%
9 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7539€
9681€
14209€
15876€
-3.1%
-0.4%
4%
5.3%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7920€
9200€
10240€
12130€
-20.8%
-8%
2.4%
21.3%
9 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7539€
9663€
14196€
15876€
-3.1%
-0.4%
4%
5.3%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7920€
9200€
10240€
12130€
-20.8%
-8%
2.4%
21.3%
9 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7553€
9689€
14184€
15876€
-3.1%
-0.4%
4%
5.3%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7910€
9200€
10240€
12130€
-20.9%
-8%
2.4%
21.3%
9 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7539€
9681€
14159€
15876€
-3.1%
-0.4%
3.9%
5.3%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7910€
9200€
10240€
12130€
-20.9%
-8%
2.4%
21.3%
9 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7539€
9733€
14159€
15876€
-3.1%
-0.3%
3.9%
5.3%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7910€
9200€
10240€
12130€
-20.9%
-8%
2.4%
21.3%
9 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7539€
9751€
14159€
15876€
-3.1%
-0.3%
3.9%
5.3%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7910€
9200€
10240€
12130€
-20.9%
-8%
2.4%
21.3%
9 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7539€
9768€
14159€
15876€
-3.1%
-0.3%
3.9%
5.3%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7910€
9200€
10240€
12130€
-20.9%
-8%
2.4%
21.3%
9 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7539€
9804€
14098€
15876€
-3.1%
-0.2%
3.9%
5.3%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7910€
9200€
10240€
12130€
-20.9%
-8%
2.4%
21.3%
9 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7539€
9830€
14098€
15876€
-3.1%
-0.2%
3.9%
5.3%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/06/2023 - 11/06/2024
2,353 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0170740007

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

6 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

4894

Patrimoni

17,02

Partícips

741

Valor liquidatiu a

7,71 EUR