Fons d'inversió

Descripció

Els grup de fons Destino són fons de cicle de vida, amb diverses dates objectiu.Es gestionen de manera activa adaptant les inversions cap a un perfil més conservador a mesura que s'acosta a l'horitzó temporal de jubilació.L'horitzó temporal recomanat és 2060.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 12.00%
 • 2022
 • -
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • -0.47%
 • 3 mesos
 • 4.44%
 • 6 mesos
 • 9.08%
 • 1 any
 • 12.66%
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 38 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1990€
8840€
10390€
14230€
-80.1%
-11.6%
3.9%
42.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2419€
9510€
13119€
16549€
-24.7%
-1%
5.6%
10.6%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1170€
9511€
17858€
23115€
-19.3%
-0.5%
6%
8.7%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2000€
8840€
10390€
14230€
-80%
-11.6%
3.9%
42.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2419€
9708€
13132€
16549€
-24.7%
-0.6%
5.6%
10.6%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1170€
9714€
17993€
23115€
-19.3%
-0.3%
6.1%
8.7%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1990€
8840€
10390€
14230€
-80.1%
-11.6%
3.9%
42.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2419€
9558€
13138€
16549€
-24.7%
-0.9%
5.6%
10.6%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1160€
9559€
17993€
23115€
-19.4%
-0.5%
6.1%
8.7%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1990€
8840€
10410€
14230€
-80.1%
-11.6%
4.1%
42.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2419€
9419€
13138€
16549€
-24.7%
-1.2%
5.6%
10.6%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1170€
9416€
17993€
23115€
-19.3%
-0.6%
6.1%
8.7%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2000€
8840€
10410€
14230€
-80%
-11.6%
4.1%
42.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2419€
9150€
13150€
16549€
-24.7%
-1.8%
5.6%
10.6%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1170€
9154€
17993€
23115€
-19.3%
-0.9%
6.1%
8.7%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1990€
8840€
10410€
14230€
-80.1%
-11.6%
4.1%
42.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2419€
9611€
13181€
16549€
-24.7%
-0.8%
5.7%
10.6%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1160€
9607€
17993€
23115€
-19.4%
-0.4%
6.1%
8.7%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1990€
8840€
10410€
14230€
-80.1%
-11.6%
4.1%
42.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2419€
9900€
13188€
16549€
-24.7%
-0.2%
5.7%
10.6%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1160€
9900€
17993€
23115€
-19.4%
-0.1%
6.1%
8.7%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1990€
8840€
10450€
14230€
-80.1%
-11.6%
4.5%
42.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2419€
10080€
13269€
16549€
-24.7%
0.2%
5.8%
10.6%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1170€
10080€
17993€
23115€
-19.3%
0.1%
6.1%
8.7%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1980€
8840€
10460€
14230€
-80.2%
-11.6%
4.6%
42.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2419€
10299€
13282€
16549€
-24.7%
0.6%
5.8%
10.6%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1170€
10304€
17993€
23115€
-19.3%
0.3%
6.1%
8.7%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1980€
8840€
10460€
14230€
-80.2%
-11.6%
4.6%
42.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2419€
10381€
13319€
16549€
-24.7%
0.8%
5.9%
10.6%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1170€
10585€
17993€
23115€
-19.3%
0.6%
6.1%
8.7%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1990€
8840€
10460€
14230€
-80.1%
-11.6%
4.6%
42.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2419€
10381€
13332€
16549€
-24.7%
0.8%
5.9%
10.6%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1170€
10438€
17993€
23115€
-19.3%
0.4%
6.1%
8.7%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1980€
8840€
10510€
14230€
-80.2%
-11.6%
5.1%
42.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2419€
10381€
13332€
16549€
-24.7%
0.8%
5.9%
10.6%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1170€
10585€
17993€
23115€
-19.3%
0.6%
6.1%
8.7%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1980€
8840€
10510€
14230€
-80.2%
-11.6%
5.1%
42.3%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2419€
10381€
13338€
16549€
-24.7%
0.8%
5.9%
10.6%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1170€
10808€
17993€
23115€
-19.3%
0.8%
6.1%
8.7%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 21/07/2024
11,641 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0113642021

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Plus

Inversió mínima

50000 EUR

Inversió a mantenir

50000 EUR

Categoria CNMV

Global

Núm. registre CNMV

5583

Patrimoni

6,95

Partícips

366

Valor liquidatiu a

6,51 EUR