Fons d'inversió

Descripció

Els grup de fons Destino són fons de cicle de vida, amb diverses dates objectiu.Es gestionen de manera activa adaptant les inversions cap a un perfil més conservador a mesura que s'acosta a l'horitzó temporal.L'horitzó temporal recomanat és 2050.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 11.65%
 • 2022
 • -12.34%
 • 2021
 • 17.85%
 • 2020
 • -0.44%
 • 2019
 • 20.01%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 3.94%
 • 3 mesos
 • 4.80%
 • 6 mesos
 • 12.23%
 • 1 any
 • 13.56%
 • TAE 3 anys
 • 5.26%
 • TAE 5 anys
 • 6.21%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 30 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2290€
8770€
10190€
13010€
-77.1%
-12.3%
1.9%
30.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2721€
9141€
12468€
14748€
-22.9%
-1.8%
4.5%
8.1%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1400€
9136€
15545€
19949€
-17.9%
-0.9%
4.5%
7.2%
2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2290€
8770€
10190€
13010€
-77.1%
-12.3%
1.9%
30.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2721€
9178€
12468€
14748€
-22.9%
-1.7%
4.5%
8.1%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1400€
9182€
15545€
19949€
-17.9%
-0.9%
4.5%
7.2%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2300€
8770€
10190€
13010€
-77%
-12.3%
1.9%
30.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2730€
9211€
12468€
14748€
-22.9%
-1.6%
4.5%
8.1%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1410€
9210€
15545€
19949€
-17.8%
-0.8%
4.5%
7.2%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2290€
8770€
10230€
13010€
-77.1%
-12.3%
2.3%
30.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2721€
9419€
12468€
14748€
-22.9%
-1.2%
4.5%
8.1%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1400€
9416€
15604€
19949€
-17.9%
-0.6%
4.6%
7.2%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2300€
8770€
10230€
13010€
-77%
-12.3%
2.3%
30.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2721€
9611€
12468€
14748€
-22.9%
-0.8%
4.5%
8.1%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1410€
9607€
15604€
19949€
-17.8%
-0.4%
4.6%
7.2%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2290€
8770€
10230€
13010€
-77.1%
-12.3%
2.3%
30.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2721€
9462€
12468€
14748€
-22.9%
-1.1%
4.5%
8.1%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1400€
9463€
15604€
19949€
-17.9%
-0.6%
4.6%
7.2%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2290€
8770€
10250€
13010€
-77.1%
-12.3%
2.5%
30.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2721€
9310€
12468€
14748€
-22.9%
-1.4%
4.5%
8.1%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1400€
9312€
15604€
19949€
-17.9%
-0.7%
4.6%
7.2%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2300€
8770€
10250€
13010€
-77%
-12.3%
2.5%
30.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2730€
9048€
12468€
14748€
-22.9%
-2%
4.5%
8.1%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1410€
9053€
15604€
19949€
-17.8%
-1%
4.6%
7.2%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2290€
8770€
10250€
13010€
-77.1%
-12.3%
2.5%
30.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2721€
9500€
12480€
14748€
-22.9%
-1%
4.5%
8.1%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1400€
9502€
15604€
19949€
-17.9%
-0.5%
4.6%
7.2%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2290€
8770€
10260€
13010€
-77.1%
-12.3%
2.6%
30.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2721€
9792€
12498€
14748€
-22.9%
-0.4%
4.6%
8.1%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1400€
9792€
15604€
19949€
-17.9%
-0.2%
4.6%
7.2%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2290€
8770€
10280€
13010€
-77.1%
-12.3%
2.8%
30.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2721€
9950€
12510€
14748€
-22.9%
-0.1%
4.6%
8.1%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1410€
9950€
15604€
19949€
-17.8%
-0.1%
4.6%
7.2%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2290€
8770€
10330€
13010€
-77.1%
-12.3%
3.3%
30.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2721€
9990€
12510€
14748€
-22.9%
0%
4.6%
8.1%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1400€
10161€
15604€
19949€
-17.9%
0.2%
4.6%
7.2%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2280€
8770€
10350€
13010€
-77.2%
-12.3%
3.5%
30.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2721€
9990€
12510€
14748€
-22.9%
0%
4.6%
8.1%
10 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1400€
10449€
15604€
19949€
-17.9%
0.4%
4.6%
7.2%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/05/2023 - 20/05/2024
14,964 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0137413003

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Estandar

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Global

Núm. registre CNMV

4950

Patrimoni

35,84

Partícips

2.079

Valor liquidatiu a

9,75 EUR