Fons d'inversió

Descripció

Podrà invertir en tots els mercats mundials, sense restriccions pel que fa a mercats emergents ni liquiditat dels mercats. No s'estableixen percentatges màxims d'exposició a renda fixa, renda variable ni divises diferents de l'euro. Els títols de renda variable no tenen limitació de capitalització borsària. La cartera estarà composta per bons de curt termini (lletres del tresor), futurs llargs sobre renda variable cotitzats a mercats organitzats i una estratègia de cobertura sistemàtica (put spread). La durada mitjana de la cartera i l'exposició als diferents actius s'adaptarà a les expectatives del Comitè d'Inversions.L'exposició global a derivats es mesurarà amb el VaR absolut, mesurament de risc que, referenciat a una probabilitat i un horitzó temporal, indica la pèrdua que pot excedir una cartera d'inversions. S'utilitzarà un VaR màxim del 20 % a 1 mes, fet que suposa una pèrdua màxima estimada (99 % de confiança) del 20 % mensual. El palanquejament esperat és del 100 % i el màxim del 500 %.La possibilitat d'invertir en actius amb una baixa capitalització o amb un nivell baix de ràting pot influir negativament en la liquiditat del fons.L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • -
 • 2022
 • -
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • -0.08%
 • 3 mesos
 • -0.25%
 • 6 mesos
 • 0.28%
 • 1 any
 • -
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6950€
9630€
10100€
10690€
-30.5%
-3.7%
1%
6.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7288€
9861€
10588€
10890€
-6.1%
-0.3%
1.2%
1.7%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6950€
9630€
10100€
10690€
-30.5%
-3.7%
1%
6.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7288€
9861€
10588€
10890€
-6.1%
-0.3%
1.2%
1.7%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6950€
9630€
10100€
10690€
-30.5%
-3.7%
1%
6.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7288€
9861€
10588€
10879€
-6.1%
-0.3%
1.2%
1.7%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6950€
9630€
10100€
10690€
-30.5%
-3.7%
1%
6.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7288€
9861€
10588€
10938€
-6.1%
-0.3%
1.2%
1.8%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6950€
9630€
10100€
10690€
-30.5%
-3.7%
1%
6.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7288€
9861€
10588€
10938€
-6.1%
-0.3%
1.2%
1.8%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6950€
9630€
10100€
10690€
-30.5%
-3.7%
1%
6.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7288€
9861€
10588€
11100€
-6.1%
-0.3%
1.2%
2.1%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6950€
9630€
10100€
10690€
-30.5%
-3.7%
1%
6.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7288€
9861€
10599€
11100€
-6.1%
-0.3%
1.2%
2.1%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6950€
9630€
10100€
10690€
-30.5%
-3.7%
1%
6.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7288€
9861€
10599€
11100€
-6.1%
-0.3%
1.2%
2.1%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6950€
9630€
10100€
10690€
-30.5%
-3.7%
1%
6.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7288€
9861€
10599€
11100€
-6.1%
-0.3%
1.2%
2.1%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6950€
9630€
10100€
10690€
-30.5%
-3.7%
1%
6.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7288€
9861€
10599€
11100€
-6.1%
-0.3%
1.2%
2.1%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 28/07/2023 - 11/06/2024
1,545 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0114532007

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Global

Núm. registre CNMV

5792

Patrimoni

35,70

Partícips

2.285

Valor liquidatiu a

6,04 EUR