Fons d'inversió

Descripció

La gestió pren com a referència el comportament de l'índex MSCI World Information Technology.Entre el 70% i el 100% de l'exposició és en valors de renda variable, cotitzats en mercats autoritzats, de companyies dels sectors de les comunicacions i la tecnologia. Aquestes inversions es materialitzen en valors d'alta, mitjana o baixa capitalització i es dirigeixen principalment al mercat americà i europeu, complementat amb algunes companyies asiàtiques.L'exposició al risc de divisa pot superar el 30%.L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 43.51%
 • 2022
 • -27.97%
 • 2021
 • 31.85%
 • 2020
 • 17.66%
 • 2019
 • 38.40%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 7.97%
 • 3 mesos
 • 8.59%
 • 6 mesos
 • 22.31%
 • 1 any
 • 36.16%
 • TAE 3 anys
 • 13.99%
 • TAE 5 anys
 • 17.33%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
7200€
11060€
14940€
-91.4%
-28%
10.6%
49.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1010€
8632€
15771€
23376€
-36.8%
-2.9%
9.5%
18.5%
2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
7200€
11060€
14940€
-91.4%
-28%
10.6%
49.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1000€
8552€
15879€
23376€
-36.9%
-3.1%
9.7%
18.5%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
7200€
11030€
14940€
-91.4%
-28%
10.3%
49.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1000€
9291€
16112€
23376€
-36.9%
-1.5%
10%
18.5%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
7200€
11030€
14940€
-91.4%
-28%
10.3%
49.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1010€
9548€
16341€
23376€
-36.8%
-0.9%
10.3%
18.5%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
7200€
11030€
14940€
-91.4%
-28%
10.3%
49.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1000€
9821€
16497€
23376€
-36.9%
-0.4%
10.5%
18.5%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
7200€
11030€
14940€
-91.4%
-28%
10.3%
49.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1000€
9679€
16527€
23376€
-36.9%
-0.7%
10.6%
18.5%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
870€
7200€
11030€
14940€
-91.3%
-28%
10.3%
49.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1010€
9419€
16813€
23376€
-36.8%
-1.2%
11%
18.5%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
7200€
11030€
14940€
-91.4%
-28%
10.3%
49.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1000€
9258€
17011€
23376€
-36.9%
-1.5%
11.2%
18.5%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
7200€
11060€
14940€
-91.4%
-28%
10.6%
49.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1000€
10040€
17057€
23376€
-36.9%
0.1%
11.3%
18.5%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
7200€
11060€
14940€
-91.4%
-28%
10.6%
49.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1000€
10340€
17180€
23376€
-36.9%
0.7%
11.4%
18.5%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
7200€
11060€
14940€
-91.4%
-28%
10.6%
49.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1000€
10998€
17358€
23376€
-36.9%
1.9%
11.7%
18.5%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
7200€
11090€
14940€
-91.4%
-28%
10.9%
49.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1010€
11677€
17750€
23376€
-36.8%
3.2%
12.2%
18.5%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
7200€
11120€
14940€
-91.4%
-28%
11.2%
49.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1010€
11957€
17861€
23376€
-36.8%
3.6%
12.3%
18.5%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/05/2023 - 21/05/2024
34,690 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0113693032

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Estandar

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Internacional

Núm. registre CNMV

923

Patrimoni

878,96

Partícips

32.983

Valor liquidatiu a

41,03 EUR