Fons d'inversió

Descripció

El fons inverteix un 75%-100% del patrimoni en IIC financeres, principalment de repartiment. Puntualment es podrà invertir un percentatge inferior en IIC, encara que mai per sota del 50%.s'invertirà, directament o indirectament, habitualment un 15% de l'exposició total en renda variable (aquest percentatge pot oscil·lar entre el 0% i el 20%) i la resta de l'exposició total en renda fixa pública o privada (inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari), així com en altres actius financers la rendibilitat dels quals estigui vinculada als subjacents següents: volatilitat d'accions i índexs de països de l'OCDE i inflació de diferents països.l'exposició màxima al risc de divisa serà del 15%.Tant en la inversió directa com indirecta, no hi ha predeterminació pel que fa a tipus d'emissors (públics/privats), divises, durada mitjana de la cartera de renda fixa, ràting mínim d'emissors/emissions (podent tenir fins al 100% en renda fixa de baixa qualitat creditícia, fins i tot sense ràting), capitalització, sector econòmic, emissors/mercats (OCDE o emergents, sense limitació) i hi podrà haver concentració geogràfica o sectorial. El fons tindrà una volatilitat màxima inferior al 5% anual. L'horitzó temporal recomanat és de 2 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

  • 2023
  • 4.41%
  • 2022
  • -9.22%
  • 2021
  • 0.44%
  • 2020
  • -0.61%
  • 2019
  • -

Rendibilitat

  • 1 mes
  • 0.71%
  • 3 mesos
  • 2.04%
  • 6 mesos
  • 2.96%
  • 1 any
  • 5.78%
  • TAE 3 anys
  • -1.15%
  • TAE 5 anys
  • -0.63%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 2 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7370€
9070€
10130€
10930€
-26.3%
-9.3%
1.3%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8391€
9251€
10250€
11080€
-8.4%
-3.8%
1.2%
5.3%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7360€
9070€
10110€
10930€
-26.4%
-9.3%
1.1%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8391€
9260€
10239€
11080€
-8.4%
-3.8%
1.2%
5.3%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7370€
9070€
10100€
10930€
-26.3%
-9.3%
1%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8391€
9279€
10239€
11080€
-8.4%
-3.7%
1.2%
5.3%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7370€
9070€
10090€
10930€
-26.3%
-9.3%
0.9%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8391€
9279€
10239€
11080€
-8.4%
-3.7%
1.2%
5.3%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7370€
9070€
10090€
10930€
-26.3%
-9.3%
0.9%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8391€
9260€
10229€
11080€
-8.4%
-3.8%
1.1%
5.3%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7370€
9070€
10090€
10930€
-26.3%
-9.3%
0.9%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8391€
9170€
10219€
11080€
-8.4%
-4.2%
1.1%
5.3%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7370€
9070€
10090€
10930€
-26.3%
-9.3%
0.9%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8391€
9189€
10219€
11080€
-8.4%
-4.1%
1.1%
5.3%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7370€
9070€
10090€
10930€
-26.3%
-9.3%
0.9%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8391€
9189€
10209€
11080€
-8.4%
-4.1%
1%
5.3%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7370€
9070€
10090€
10930€
-26.3%
-9.3%
0.9%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8391€
9189€
10209€
11080€
-8.4%
-4.1%
1%
5.3%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7370€
9070€
10090€
10930€
-26.3%
-9.3%
0.9%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8391€
9189€
10209€
11080€
-8.4%
-4.1%
1%
5.3%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7370€
9070€
10090€
10930€
-26.3%
-9.3%
0.9%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8391€
9189€
10209€
11080€
-8.4%
-4.1%
1%
5.3%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7370€
9070€
10090€
10930€
-26.3%
-9.3%
0.9%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8391€
9189€
10209€
11080€
-8.4%
-4.1%
1%
5.3%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7370€
9070€
10090€
10930€
-26.3%
-9.3%
0.9%
9.3%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8391€
9189€
10209€
11080€
-8.4%
-4.1%
1%
5.3%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 17/07/2024
5,530 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0113641015

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Estandar

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Mixta Internacional

Núm. registre CNMV

5397

Patrimoni

70,12

Partícips

2.562

Valor liquidatiu a

96,90 EUR

Documentació

Informació legal obligatòria en la primera subscripció