Fons d'inversió

Descripció

Almenys el 75% de la cartera estarà invertit en deute subordinat (últim en ordre de prelació). Aquest podrà ser en la seva totalitat bons convertibles, que podran ser contingents, emesos normalment a perpetuïtat amb opció de recompra. Aquests últims podrien ser del tipus de conversió a accions, fins a un màxim del 25% de la cartera, i del tipus "principal write-down", cosa que, en cas de produir-se la contingència, provocaria una reducció del principal del bo.No hi ha predeterminació quant a la seva qualificació creditícia, podent ser de baixa qualitat (inferior a BBB-), no qualificats i d'alta rendibilitat (high yield). La durada de la cartera estarà entre 0 i 8 anys.   La gestió pren com a referència l'índex ICE BofA Euro Investment Grade Contingent Capital Index (COCE) en un 50%, ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated Index (ENSU) en un 40% i ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 10%. Únicament a efectes informatius o comparatius.L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 8.27%
 • 2022
 • -9.28%
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.54%
 • 3 mesos
 • 1.51%
 • 6 mesos
 • 3.69%
 • 1 any
 • 10.03%
 • TAE 3 anys
 • 0.64%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4170€
7890€
9480€
10780€
-58.3%
-21.1%
-5.2%
7.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4851€
8429€
11392€
12178€
-13.5%
-3.4%
2.6%
4%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
7890€
9480€
10780€
-58.4%
-21.1%
-5.2%
7.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4851€
8468€
11342€
12178€
-13.5%
-3.3%
2.6%
4%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
7890€
9480€
10780€
-58.4%
-21.1%
-5.2%
7.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4851€
8609€
11342€
12178€
-13.5%
-3%
2.6%
4%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
7890€
9480€
10780€
-58.4%
-21.1%
-5.2%
7.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4851€
8570€
11320€
12178€
-13.5%
-3%
2.5%
4%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
7890€
9480€
10780€
-58.4%
-21.1%
-5.2%
7.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4851€
8601€
11298€
12178€
-13.5%
-3%
2.5%
4%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
7890€
9480€
10780€
-58.4%
-21.1%
-5.2%
7.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4851€
8641€
11248€
12178€
-13.5%
-2.9%
2.4%
4%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
7890€
9480€
10780€
-58.4%
-21.1%
-5.2%
7.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4851€
8829€
11248€
12178€
-13.5%
-2.5%
2.4%
4%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
7890€
9480€
10780€
-58.4%
-21.1%
-5.2%
7.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4851€
8998€
11199€
12178€
-13.5%
-2.1%
2.3%
4%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
7890€
9480€
10780€
-58.4%
-21.1%
-5.2%
7.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4851€
9012€
11068€
12178€
-13.5%
-2.1%
2.1%
4%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
7890€
9480€
10780€
-58.4%
-21.1%
-5.2%
7.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4851€
9012€
11041€
12178€
-13.5%
-2.1%
2%
4%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
7890€
9480€
10780€
-58.4%
-21.1%
-5.2%
7.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4851€
9012€
11019€
12178€
-13.5%
-2.1%
2%
4%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
7890€
9480€
10780€
-58.4%
-21.1%
-5.2%
7.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4851€
9012€
10890€
12178€
-13.5%
-2.1%
1.7%
4%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4160€
7890€
9480€
10780€
-58.4%
-21.1%
-5.2%
7.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4851€
9012€
10709€
12178€
-13.5%
-2.1%
1.4%
4%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/07/2023 - 10/07/2024
9,165 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0145883007

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Extra

Inversió mínima

150000 EUR

Inversió a mantenir

150000 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Mixta Euro

Núm. registre CNMV

5473

Patrimoni

125,63

Partícips

1.044

Valor liquidatiu a

6,09 EUR