Fons d'inversió

Descripció

Inverteix en actius de renda fixa pública i privada d'emissors i mercats principalment de l'OCDE i fins a un 25% en països emergents.Més del 50% de l'exposició total estarà invertida en emissions de tipus d'interès variable o flotant, entenent aquestes com aquelles la rendibilitat del qual i cupó estan lligats a la cotització o evolució d'un índex de tipus d'interès amb revisió periòdica (ej. Euribor), i la resta principalment en emissions de tipus d'interès fix que es transformin en variable a través de l'ús de swaps de tipus d'interès. Les emissions tindran venciment majoritàriament en els 18 mesos anteriors o posteriors a 15/12/25.L'horitzó temporal recomanat és 15-12-2025. Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • -
 • 2022
 • -
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.34%
 • 3 mesos
 • 1.00%
 • 6 mesos
 • 2.23%
 • 1 any
 • 4.29%
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 2,8 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8740€
9460€
9880€
10230€
-12.6%
-5.4%
-1.2%
2.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9061€
9491€
9919€
10291€
-3.5%
-1.9%
-0.3%
1%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8730€
9460€
9880€
10230€
-12.7%
-5.4%
-1.2%
2.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9061€
9491€
9919€
10291€
-3.5%
-1.9%
-0.3%
1%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8730€
9460€
9880€
10230€
-12.7%
-5.4%
-1.2%
2.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9061€
9491€
9919€
10291€
-3.5%
-1.9%
-0.3%
1%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8730€
9460€
9880€
10230€
-12.7%
-5.4%
-1.2%
2.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9130€
9491€
9919€
10291€
-3.2%
-1.9%
-0.3%
1%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8720€
9460€
9880€
10230€
-12.8%
-5.4%
-1.2%
2.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9140€
9491€
9919€
10291€
-3.2%
-1.9%
-0.3%
1%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8710€
9460€
9880€
10230€
-12.9%
-5.4%
-1.2%
2.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9130€
9491€
9919€
10291€
-3.2%
-1.9%
-0.3%
1%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8700€
9460€
9880€
10230€
-13%
-5.4%
-1.2%
2.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9130€
9491€
9919€
10291€
-3.2%
-1.9%
-0.3%
1%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8690€
9460€
9880€
10230€
-13.1%
-5.4%
-1.2%
2.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9130€
9491€
9919€
10291€
-3.2%
-1.9%
-0.3%
1%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8690€
9460€
9880€
10230€
-13.1%
-5.4%
-1.2%
2.3%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9130€
9491€
9919€
10291€
-3.2%
-1.9%
-0.3%
1%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8680€
9460€
9880€
10260€
-13.2%
-5.4%
-1.2%
2.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9130€
9491€
9919€
10331€
-3.2%
-1.9%
-0.3%
1.2%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8680€
9460€
9880€
10290€
-13.2%
-5.4%
-1.2%
2.9%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9130€
9491€
9919€
10360€
-3.2%
-1.9%
-0.3%
1.3%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8680€
9460€
9880€
10290€
-13.2%
-5.4%
-1.2%
2.9%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9130€
9491€
9919€
10400€
-3.2%
-1.9%
-0.3%
1.4%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/07/2023 - 10/07/2024
4,229 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0125479016

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

5217

Patrimoni

35,29

Partícips

344

Valor liquidatiu a

6,33 EUR