Fons d'inversió

Descripció

La gestió pren com a referència el comportament de l'índex Standard & Poor's-500, índex dels EUA que engloba les 500 companyies més representatives de cada sector per capitalització borsària. Índex ampli amb representació de la majoria dels sectors de l'economia americana.L'exposició a risc divisa serà superior al 90%, atès que no es cobrirà el risc de divisa de la cartera de renda variable.L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 21.69%
 • 2022
 • -5.55%
 • 2021
 • 35.17%
 • 2020
 • 8.20%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.04%
 • 3 mesos
 • 8.79%
 • 6 mesos
 • 15.01%
 • 1 any
 • 26.11%
 • TAE 3 anys
 • 15.02%
 • TAE 5 anys
 • 16.68%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
870€
8640€
11180€
14640€
-91.3%
-13.6%
11.8%
46.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
910€
9881€
17537€
22550€
-38.1%
-0.2%
11.9%
17.7%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
870€
8640€
11170€
14640€
-91.3%
-13.6%
11.7%
46.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
900€
10110€
17537€
22550€
-38.2%
0.2%
11.9%
17.7%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
870€
8640€
11150€
14640€
-91.3%
-13.6%
11.5%
46.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
900€
10080€
17537€
22550€
-38.2%
0.2%
11.9%
17.7%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
870€
8640€
11150€
14640€
-91.3%
-13.6%
11.5%
46.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
910€
9841€
17451€
22550€
-38.1%
-0.3%
11.8%
17.7%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
870€
8640€
11120€
14640€
-91.3%
-13.6%
11.2%
46.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
900€
9621€
17412€
22550€
-38.2%
-0.8%
11.7%
17.7%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
870€
8640€
11080€
14640€
-91.3%
-13.6%
10.8%
46.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
900€
10202€
17451€
22550€
-38.2%
0.4%
11.8%
17.7%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
8640€
11080€
14640€
-91.4%
-13.6%
10.8%
46.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
900€
10510€
17537€
22550€
-38.2%
1%
11.9%
17.7%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
8640€
11080€
14640€
-91.4%
-13.6%
10.8%
46.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
900€
10901€
17663€
22550€
-38.2%
1.7%
12.1%
17.7%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
8640€
11080€
14640€
-91.4%
-13.6%
10.8%
46.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
910€
11469€
17789€
22550€
-38.1%
2.8%
12.2%
17.7%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
8640€
11080€
14640€
-91.4%
-13.6%
10.8%
46.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
910€
11848€
17837€
22550€
-38.1%
3.5%
12.3%
17.7%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
8640€
11080€
14640€
-91.4%
-13.6%
10.8%
46.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
910€
11492€
17908€
22550€
-38.1%
2.8%
12.4%
17.7%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
8640€
11080€
14640€
-91.4%
-13.6%
10.8%
46.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
910€
11860€
17980€
22550€
-38.1%
3.5%
12.5%
17.7%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
860€
8640€
11120€
14640€
-91.4%
-13.6%
11.2%
46.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
910€
12432€
18052€
22550€
-38.1%
4.5%
12.5%
17.7%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 22/07/2024
24,474 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0138615010

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

IIC que replica un índice

Núm. registre CNMV

1609

Patrimoni

426,59

Partícips

6.874

Valor liquidatiu a

13,52 EUR