Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu de gestió consisteix a reproduir l'índex Standard & Poor's 500 Hedged Euro, per a la qual cosa pot superar els límits generals de diversificació.La cartera s'estructura segons la composició de l'índex, amb el propòsit que s'aconsegueixi una rendibilitat similar a la de l'índex reproduït. La desviació màxima no pot superar el 5%.Inverteix directament en els valors o cistelles de valors de l'índex. L'elecció d'un procediment o d'un altre es fa exclusivament sobre la base de criteris d'eficiència, i s'opta en cada moment pel procediment que resulta econòmicament més avantatjós. L'exposició a renda variable serà superior al 90%.Per a l'exposició a divises que no siguin l'euro, bàsicament el dòlar EUA, es cobreix el risc de divisa. L'exposició màxima al risc de divisa és del 10%.L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 22.32%
 • 2022
 • -21.34%
 • 2021
 • 26.34%
 • 2020
 • 14.91%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.91%
 • 3 mesos
 • 10.35%
 • 6 mesos
 • 15.39%
 • 1 any
 • 20.06%
 • TAE 3 anys
 • 6.89%
 • TAE 5 anys
 • 11.54%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
890€
7870€
11000€
15340€
-91.1%
-21.3%
10%
53.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1060€
8508€
14898€
20254€
-36.2%
-3.2%
8.3%
15.2%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
890€
7870€
11000€
15340€
-91.1%
-21.3%
10%
53.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1060€
9039€
14898€
20254€
-36.2%
-2%
8.3%
15.2%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
890€
7870€
10990€
15340€
-91.1%
-21.3%
9.9%
53.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1060€
9310€
14898€
20254€
-36.2%
-1.4%
8.3%
15.2%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
890€
7870€
10990€
15340€
-91.1%
-21.3%
9.9%
53.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1060€
9141€
14892€
20254€
-36.2%
-1.8%
8.3%
15.2%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
890€
7870€
10990€
15340€
-91.1%
-21.3%
9.9%
53.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1060€
8681€
14850€
20254€
-36.2%
-2.8%
8.2%
15.2%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
890€
7870€
10990€
15340€
-91.1%
-21.3%
9.9%
53.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1060€
8468€
14802€
20254€
-36.2%
-3.3%
8.2%
15.2%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
890€
7870€
10990€
15340€
-91.1%
-21.3%
9.9%
53.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1060€
9221€
14802€
20254€
-36.2%
-1.6%
8.2%
15.2%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
890€
7870€
10990€
15340€
-91.1%
-21.3%
9.9%
53.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1060€
9621€
14802€
20254€
-36.2%
-0.8%
8.2%
15.2%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
890€
7870€
10990€
15340€
-91.1%
-21.3%
9.9%
53.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1060€
9772€
14892€
20254€
-36.2%
-0.5%
8.3%
15.2%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
890€
7870€
10990€
15340€
-91.1%
-21.3%
9.9%
53.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1060€
10253€
14898€
20254€
-36.2%
0.5%
8.3%
15.2%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
890€
7870€
10990€
15340€
-91.1%
-21.3%
9.9%
53.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1060€
10562€
15071€
20254€
-36.2%
1.1%
8.6%
15.2%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
890€
7870€
10990€
15340€
-91.1%
-21.3%
9.9%
53.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1060€
10110€
15092€
20254€
-36.2%
0.2%
8.6%
15.2%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
890€
7870€
10990€
15340€
-91.1%
-21.3%
9.9%
53.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1060€
10588€
15148€
20254€
-36.2%
1.2%
8.7%
15.2%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 18/07/2024
20,669 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0137625028

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

IIC que replica un índice

Núm. registre CNMV

4744

Patrimoni

55,57

Partícips

1.985

Valor liquidatiu a

10,89 EUR