Fons d'inversió

Descripció

El fons pren com a referència la rendibilitat de l'índex EuroStoxx 50 ESG Net Return, índex format per les 50 empreses més líquides i de més capitalització dels països que formen part de la zona euro, per a la qual cosa pot superar els límits generals de diversificació.L'horitzó temporal recomanat és 5 anys. El Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (EU) 2019/2088).Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 24.37%
 • 2022
 • -10.18%
 • 2021
 • 23.42%
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • -0.62%
 • 3 mesos
 • 2.18%
 • 6 mesos
 • 13.25%
 • 1 any
 • 19.20%
 • TAE 3 anys
 • 10.19%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1520€
8330€
10390€
14650€
-84.8%
-16.7%
3.9%
46.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8420€
12137€
15599€
-30.3%
-3.4%
4%
9.3%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1520€
8330€
10390€
14650€
-84.8%
-16.7%
3.9%
46.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1650€
8420€
12137€
15599€
-30.3%
-3.4%
4%
9.3%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1520€
8330€
10390€
14650€
-84.8%
-16.7%
3.9%
46.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8420€
12137€
15599€
-30.3%
-3.4%
4%
9.3%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1520€
8330€
10390€
14650€
-84.8%
-16.7%
3.9%
46.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8420€
12137€
15599€
-30.3%
-3.4%
4%
9.3%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1520€
8330€
10390€
14650€
-84.8%
-16.7%
3.9%
46.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1650€
8420€
12137€
15599€
-30.3%
-3.4%
4%
9.3%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1520€
8330€
10390€
14650€
-84.8%
-16.7%
3.9%
46.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8420€
12137€
15599€
-30.3%
-3.4%
4%
9.3%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1520€
8330€
10420€
14650€
-84.8%
-16.7%
4.2%
46.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8420€
12249€
16156€
-30.3%
-3.4%
4.1%
10.1%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1520€
8330€
10420€
14650€
-84.8%
-16.7%
4.2%
46.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8420€
12308€
17623€
-30.3%
-3.4%
4.2%
12%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1520€
8330€
10450€
14650€
-84.8%
-16.7%
4.5%
46.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8420€
12540€
17623€
-30.3%
-3.4%
4.6%
12%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1520€
8330€
10450€
14650€
-84.8%
-16.7%
4.5%
46.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1650€
8420€
12540€
17623€
-30.3%
-3.4%
4.6%
12%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1520€
8330€
10450€
14650€
-84.8%
-16.7%
4.5%
46.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1650€
8420€
12588€
17750€
-30.3%
-3.4%
4.7%
12.2%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1520€
8330€
10450€
14650€
-84.8%
-16.7%
4.5%
46.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1650€
8420€
12612€
17750€
-30.3%
-3.4%
4.8%
12.2%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1520€
8330€
10450€
14650€
-84.8%
-16.7%
4.5%
46.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1650€
8420€
12818€
18133€
-30.3%
-3.4%
5.1%
12.6%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 18/07/2024
18,612 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0138792025

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Extra

Inversió mínima

150000 EUR

Inversió a mantenir

150000 EUR

Categoria CNMV

IIC que replica un índice

Núm. registre CNMV

32

Patrimoni

527,67

Partícips

11.998

Valor liquidatiu a

11,36 EUR