Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu de gestió consisteix a reproduir la composició de l'índex espanyol IBEX-35, índex oficial de la borsa espanyola, format pels 35 valors més líquids i de més capitalització de les borses espanyoles, per a la qual cosa pot superar els límits generals de diversificació.L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 26.48%
 • 2022
 • -3.01%
 • 2021
 • 9.59%
 • 2020
 • -13.49%
 • 2019
 • 15.19%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 1.53%
 • 3 mesos
 • 5.13%
 • 6 mesos
 • 15.25%
 • 1 any
 • 21.39%
 • TAE 3 anys
 • 12.51%
 • TAE 5 anys
 • 6.55%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7130€
10010€
14510€
-88.7%
-28.7%
0.1%
45.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1350€
6721€
10010€
14263€
-33%
-7.6%
0%
7.4%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7130€
10010€
14510€
-88.7%
-28.7%
0.1%
45.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1360€
6721€
10010€
14263€
-32.9%
-7.6%
0%
7.4%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7130€
10010€
14300€
-88.7%
-28.7%
0.1%
43%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1350€
6721€
10010€
13389€
-33%
-7.6%
0%
6%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7130€
10010€
14300€
-88.7%
-28.7%
0.1%
43%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1350€
6721€
10010€
12971€
-33%
-7.6%
0%
5.3%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7130€
10010€
14300€
-88.7%
-28.7%
0.1%
43%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1360€
6721€
10010€
12178€
-32.9%
-7.6%
0%
4%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7130€
10010€
14300€
-88.7%
-28.7%
0.1%
43%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1350€
6721€
10010€
12178€
-33%
-7.6%
0%
4%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7130€
10010€
14300€
-88.7%
-28.7%
0.1%
43%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1350€
6721€
10010€
12582€
-33%
-7.6%
0%
4.7%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7130€
10010€
14300€
-88.7%
-28.7%
0.1%
43%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1350€
6721€
10010€
13401€
-33%
-7.6%
0%
6%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7130€
10010€
14300€
-88.7%
-28.7%
0.1%
43%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1350€
6721€
10121€
13401€
-33%
-7.6%
0.2%
6%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7130€
10010€
14300€
-88.7%
-28.7%
0.1%
43%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1360€
6721€
10121€
13401€
-32.9%
-7.6%
0.2%
6%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1120€
7130€
10010€
14300€
-88.8%
-28.7%
0.1%
43%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1360€
6721€
10121€
13611€
-32.9%
-7.6%
0.2%
6.4%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7130€
10010€
14300€
-88.7%
-28.7%
0.1%
43%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1360€
6721€
10121€
13611€
-32.9%
-7.6%
0.2%
6.4%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1130€
7130€
10010€
14300€
-88.7%
-28.7%
0.1%
43%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1360€
6721€
10121€
14303€
-32.9%
-7.6%
0.2%
7.4%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 21/07/2023 - 18/07/2024
20,021 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0138392032

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Estandar

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

IIC que replica un índice

Núm. registre CNMV

1878

Patrimoni

334,15

Partícips

2.593

Valor liquidatiu a

11,25 EUR