Fons d'inversió

Descripció

La gestió pren com a referència el comportament de MSCI Europe Large Cap Net Return Eur Index.L'exposició a renda variable serà com a mínim del 75 %, d'entitats radicades a Europa, materialitzada en valors de baixa, mitjana i, fonamentalment, alta capitalització borsària. La possibilitat d'invertir en actius amb una baixa capitalització pot influir negativament en la liquiditat del fons. No es descarta la inversió en altres països pertanyents a l'OCDE, amb la possibilitat d'invertir en emissors o mercats de països emergents fins a un màxim del 30 %. L'exposició màxima a risc divisa podrà superar el 30 %. Aquest fons es denomina Improvers perquè inverteix en aquelles empreses que mostren un compromís clar a facilitar o afavorir la transició a alternatives que millorin aspectes mediambientals o socials rellevants.L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.El Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (EU) 2019/2088).

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • -
 • 2022
 • -
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.66%
 • 3 mesos
 • 3.75%
 • 6 mesos
 • -
 • 1 any
 • -
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1650€
8310€
10400€
13940€
-83.5%
-16.9%
4%
39.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1930€
8179€
11791€
14511€
-28%
-3.9%
3.4%
7.7%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8310€
10400€
13940€
-83.6%
-16.9%
4%
39.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1920€
8179€
11791€
14511€
-28.1%
-3.9%
3.4%
7.7%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8310€
10400€
13940€
-83.6%
-16.9%
4%
39.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1920€
8179€
11802€
14511€
-28.1%
-3.9%
3.4%
7.7%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1650€
8310€
10400€
13940€
-83.5%
-16.9%
4%
39.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1920€
8179€
11860€
14511€
-28.1%
-3.9%
3.5%
7.7%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8310€
10400€
13940€
-83.6%
-16.9%
4%
39.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1920€
8179€
11992€
14511€
-28.1%
-3.9%
3.7%
7.7%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8310€
10400€
13940€
-83.6%
-16.9%
4%
39.4%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1920€
8179€
12033€
14511€
-28.1%
-3.9%
3.8%
7.7%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 12/02/2024 - 22/07/2024
7,671 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0138893021

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Plus

Inversió mínima

50000 EUR

Inversió a mantenir

50000 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Internacional

Núm. registre CNMV

378

Patrimoni

99,49

Partícips

4.564

Valor liquidatiu a

6,46 EUR