Fons d'inversió

Descripció

La gestió pren com a referència el comportament de l'índex MSCI Europe.L'exposició a la renda variable és, com a mínim, del 75%, i, almenys el 75% d'aquesta, emesa per entitats radicades a Europa. Habitualment, l'exposició del fons a renda variable és del 100%, però pot variar d'acord amb les estimacions respecte de l'evolució del mercat, i pot invertir en títols tant de baixa, mitjana o alta capitalització borsària. L'exposició màxima al risc de divisa pot superar el 30%.L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 12.17%
 • 2022
 • -5.48%
 • 2021
 • 24.76%
 • 2020
 • -7.84%
 • 2019
 • 14.67%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.45%
 • 3 mesos
 • 3.56%
 • 6 mesos
 • 10.59%
 • 1 any
 • 11.86%
 • TAE 3 anys
 • 8.27%
 • TAE 5 anys
 • 6.12%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1740€
7500€
10770€
13960€
-82.6%
-25%
7.7%
39.6%
6 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1570€
8708€
12059€
17144€
-26.6%
-2.3%
3.2%
9.4%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1740€
7500€
10770€
13960€
-82.6%
-25%
7.7%
39.6%
6 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1570€
8708€
12059€
17087€
-26.6%
-2.3%
3.2%
9.3%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1740€
7500€
10770€
13960€
-82.6%
-25%
7.7%
39.6%
6 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1570€
8708€
12059€
16189€
-26.6%
-2.3%
3.2%
8.4%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1740€
7500€
10770€
13960€
-82.6%
-25%
7.7%
39.6%
6 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1570€
8708€
12003€
16171€
-26.6%
-2.3%
3.1%
8.3%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1740€
7500€
10760€
13960€
-82.6%
-25%
7.6%
39.6%
6 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1570€
8708€
11927€
15007€
-26.6%
-2.3%
3%
7%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1740€
7500€
10740€
13960€
-82.6%
-25%
7.4%
39.6%
6 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1570€
8708€
11871€
14073€
-26.6%
-2.3%
2.9%
5.9%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1730€
7500€
10740€
13960€
-82.7%
-25%
7.4%
39.6%
6 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1570€
8708€
11809€
14041€
-26.6%
-2.3%
2.8%
5.8%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1730€
7500€
10710€
13960€
-82.7%
-25%
7.1%
39.6%
6 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1570€
8708€
11809€
14041€
-26.6%
-2.3%
2.8%
5.8%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1730€
7500€
10700€
13960€
-82.7%
-25%
7%
39.6%
6 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1570€
8708€
11809€
14041€
-26.6%
-2.3%
2.8%
5.8%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1730€
7500€
10700€
13960€
-82.7%
-25%
7%
39.6%
6 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1570€
8708€
11809€
14041€
-26.6%
-2.3%
2.8%
5.8%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1730€
7500€
10700€
13960€
-82.7%
-25%
7%
39.6%
6 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1570€
8708€
11809€
14041€
-26.6%
-2.3%
2.8%
5.8%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1730€
7500€
10700€
13960€
-82.7%
-25%
7%
39.6%
6 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1570€
8708€
11809€
13757€
-26.6%
-2.3%
2.8%
5.5%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1730€
7500€
10700€
13960€
-82.7%
-25%
7%
39.6%
6 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1570€
8708€
11809€
13757€
-26.6%
-2.3%
2.8%
5.5%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 22/07/2024
11,388 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0138068020

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Internacional

Núm. registre CNMV

3377

Patrimoni

47,75

Partícips

2.877

Valor liquidatiu a

7,63 EUR