Fons d'inversió

Descripció

Invertirà més del 75% de l'exposició total en actius de renda variable d'emissors/mercats europeus. Almenys el 60% de l'exposició total estarà en renda variable emesa per entitats radicades a la zona euro. Aquests actius estan centrats en aquelles idees que l'equip gestor consideri amb unes expectatives de revaloració més grans. Podran pertànyer, indistintament, a empreses d'alta, mitjana o baixa capitalització, independentment del sector econòmic a què pertanyin.La resta de l'exposició total estarà invertida en actius de renda fixa, tant pública com privada (inclosos dipòsits, així com instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids) d'emissors i mercats de l'OCDE. Els actius no tindran un ràting predeterminat.La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà inferior a 1 any.Es podrà invertir fins a un 10% del patrimoni en IIC.L'exposició màxima al risc de divisa serà del 30%.La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex EUROSTOXX 50 Index Total Return, a efectes merament informatius I comparatius.L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.El Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (EU) 2019/2088).

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 16.64%
 • 2022
 • -12.79%
 • 2021
 • 21.60%
 • 2020
 • -4.22%
 • 2019
 • 24.09%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • -0.76%
 • 3 mesos
 • 2.89%
 • 6 mesos
 • 11.33%
 • 1 any
 • 15.87%
 • TAE 3 anys
 • 5.78%
 • TAE 5 anys
 • 6.48%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1390€
8130€
10330€
14250€
-86.1%
-18.7%
3.3%
42.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8468€
12208€
15379€
-30.3%
-3.3%
4.1%
9%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1390€
8130€
10330€
14250€
-86.1%
-18.7%
3.3%
42.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8468€
12208€
15379€
-30.3%
-3.3%
4.1%
9%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1390€
8130€
10330€
14250€
-86.1%
-18.7%
3.3%
42.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8468€
12208€
15379€
-30.3%
-3.3%
4.1%
9%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1390€
8130€
10330€
14250€
-86.1%
-18.7%
3.3%
42.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8468€
12208€
15379€
-30.3%
-3.3%
4.1%
9%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1390€
8130€
10330€
14250€
-86.1%
-18.7%
3.3%
42.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8468€
12149€
15379€
-30.3%
-3.3%
4%
9%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1390€
8130€
10330€
14250€
-86.1%
-18.7%
3.3%
42.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8468€
12149€
15379€
-30.3%
-3.3%
4%
9%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1390€
8130€
10360€
14250€
-86.1%
-18.7%
3.6%
42.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8468€
12149€
15379€
-30.3%
-3.3%
4%
9%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1390€
8130€
10360€
14250€
-86.1%
-18.7%
3.6%
42.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8468€
12219€
15379€
-30.3%
-3.3%
4.1%
9%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1390€
8130€
10440€
14250€
-86.1%
-18.7%
4.4%
42.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8468€
12260€
15379€
-30.3%
-3.3%
4.2%
9%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1390€
8130€
10440€
14250€
-86.1%
-18.7%
4.4%
42.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8468€
12278€
15379€
-30.3%
-3.3%
4.2%
9%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1390€
8130€
10440€
14250€
-86.1%
-18.7%
4.4%
42.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8468€
12302€
15379€
-30.3%
-3.3%
4.2%
9%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1390€
8130€
10440€
14250€
-86.1%
-18.7%
4.4%
42.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8468€
12308€
15379€
-30.3%
-3.3%
4.2%
9%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1380€
8130€
10440€
14250€
-86.2%
-18.7%
4.4%
42.5%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1640€
8468€
12308€
15379€
-30.3%
-3.3%
4.2%
9%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/07/2023 - 10/07/2024
12,294 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0159031006

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Euro

Núm. registre CNMV

1138

Patrimoni

90,07

Partícips

7.267

Valor liquidatiu a

143,67 EUR

Documentació

Informació legal obligatòria en la primera subscripció

Fets rellevants

Cambios relevantes