Fons d'inversió

Descripció

Podrà invertir entre el 0% i el 100% del patrimoni en accions i participacions d'IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora. Les IIC no harmonitzades no superaran el 30% del patrimoni.No té una definició precisa de la seva política d'inversió; els percentatges de ponderació de la renda variable o fixa (inclosos dipòsits), sectors i àrees geogràfiques oscil·len, i inverteix fonamentalment en mercats de la Unió Europea (amb especial presència en el mercat espanyol) i, fora d'aquests, a la resta d'Europa, EUA, Canadà, Japó i Austràlia i l'entorn de l'OCDE, inclosos països emergents. Podrà haver-hi concentració geogràfica o sectorial.No hi ha predeterminació pel que fa als emissors públics o privats, el ràting de les emissions (podent arribar a invertir el 100% en baixa qualitat creditícia), el risc de divisa, la durada mitjana de la cartera de renda fixa, la capitalització borsària (encara que fonamentalment seran de mitjana i alta capitalització), ni pel que fa al sector econòmic, perseguint en cada moment la millor distribució o repartiment entre ells.l'exposició al risc de divisa podrà oscil·lar entre el 0% i el 100%.L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 14.81%
 • 2022
 • -11.64%
 • 2021
 • 15.35%
 • 2020
 • 6.41%
 • 2019
 • 9.40%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.37%
 • 3 mesos
 • 2.46%
 • 6 mesos
 • 8.89%
 • 1 any
 • 11.49%
 • TAE 3 anys
 • 4.34%
 • TAE 5 anys
 • 6.65%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 3 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1490€
8470€
10420€
13510€
-85.1%
-15.3%
4.2%
35.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2290€
9559€
12201€
13620€
-30.8%
-1.1%
5.1%
8%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1490€
8470€
10420€
13510€
-85.1%
-15.3%
4.2%
35.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2290€
9790€
12201€
13620€
-30.8%
-0.5%
5.1%
8%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1490€
8470€
10420€
13510€
-85.1%
-15.3%
4.2%
35.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2290€
9692€
12201€
13620€
-30.8%
-0.8%
5.1%
8%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1490€
8470€
10420€
13510€
-85.1%
-15.3%
4.2%
35.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2290€
9621€
12201€
13620€
-30.8%
-1%
5.1%
8%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1490€
8470€
10420€
13510€
-85.1%
-15.3%
4.2%
35.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2280€
9360€
12178€
13620€
-30.9%
-1.6%
5.1%
8%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1490€
8470€
10420€
13510€
-85.1%
-15.3%
4.2%
35.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2280€
9739€
12090€
13620€
-30.9%
-0.7%
4.9%
8%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1490€
8470€
10420€
13510€
-85.1%
-15.3%
4.2%
35.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2280€
10000€
12109€
13620€
-30.9%
0%
4.9%
8%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1490€
8470€
10420€
13510€
-85.1%
-15.3%
4.2%
35.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2280€
10060€
12178€
13620€
-30.9%
0.2%
5.1%
8%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1490€
8470€
10420€
13510€
-85.1%
-15.3%
4.2%
35.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2280€
10210€
12178€
13620€
-30.9%
0.5%
5.1%
8%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1480€
8470€
10420€
13510€
-85.2%
-15.3%
4.2%
35.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2280€
10271€
12201€
16161€
-30.9%
0.7%
5.1%
12.8%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1490€
8470€
10420€
13510€
-85.1%
-15.3%
4.2%
35.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2280€
10271€
12271€
16161€
-30.9%
0.7%
5.3%
12.8%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1480€
8470€
10420€
13510€
-85.2%
-15.3%
4.2%
35.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2280€
10271€
12309€
16161€
-30.9%
0.7%
5.3%
12.8%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1480€
8470€
10420€
13510€
-85.2%
-15.3%
4.2%
35.1%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2280€
10271€
12332€
16161€
-30.9%
0.7%
5.4%
12.8%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 21/07/2024
10,814 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0142343039

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Global

Núm. registre CNMV

1461

Patrimoni

83,11

Partícips

120

Valor liquidatiu a

17,98 EUR

Documentació

Informació legal obligatòria en la primera subscripció