Fons d'inversió

Descripció

Inverteix en renda fixa pública i privada, expressada en euros, amb una àmplia diversificació geogràfica i sectorial.La durada del fons se situa, de manera general, al voltant dels 1,5 anys i pot arribar a 3 anys com a màxim.La gestió pren com a referència l'índex BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (EML1).L'horitzó temporal recomanat és de 3 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 3.99%
 • 2022
 • -3.58%
 • 2021
 • -0.36%
 • 2020
 • 0.36%
 • 2019
 • 0.80%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.53%
 • 3 mesos
 • 1.22%
 • 6 mesos
 • 0.93%
 • 1 any
 • 3.42%
 • TAE 3 anys
 • 0.15%
 • TAE 5 anys
 • 0.12%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 3 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9500€
9640€
10020€
10310€
-5%
-3.6%
0.2%
3.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9490€
9659€
10039€
10361€
-1.7%
-1.2%
0.1%
1.2%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9500€
9640€
10020€
10310€
-5%
-3.6%
0.2%
3.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9490€
9721€
10021€
10331€
-1.7%
-0.9%
0.1%
1.1%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9500€
9640€
10020€
10310€
-5%
-3.6%
0.2%
3.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9490€
9750€
10000€
10321€
-1.7%
-0.8%
0%
1.1%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9500€
9640€
10020€
10310€
-5%
-3.6%
0.2%
3.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9490€
9750€
10000€
10300€
-1.7%
-0.8%
0%
1%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9500€
9640€
10020€
10310€
-5%
-3.6%
0.2%
3.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9490€
9780€
10000€
10239€
-1.7%
-0.7%
0%
0.8%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9500€
9640€
10020€
10310€
-5%
-3.6%
0.2%
3.1%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9490€
9780€
10000€
10239€
-1.7%
-0.7%
0%
0.8%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9510€
9640€
10020€
10400€
-4.9%
-3.6%
0.2%
4%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9490€
9780€
10000€
10239€
-1.7%
-0.7%
0%
0.8%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9500€
9640€
10020€
10400€
-5%
-3.6%
0.2%
4%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9490€
9780€
10000€
10239€
-1.7%
-0.7%
0%
0.8%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9480€
9640€
10020€
10400€
-5.2%
-3.6%
0.2%
4%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9481€
9780€
10000€
10239€
-1.8%
-0.7%
0%
0.8%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9480€
9640€
10020€
10400€
-5.2%
-3.6%
0.2%
4%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9470€
9780€
9991€
10239€
-1.8%
-0.7%
0%
0.8%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9480€
9640€
10020€
10400€
-5.2%
-3.6%
0.2%
4%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9470€
9780€
9991€
10239€
-1.8%
-0.7%
0%
0.8%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9480€
9640€
10020€
10400€
-5.2%
-3.6%
0.2%
4%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9470€
9780€
9991€
10239€
-1.8%
-0.7%
0%
0.8%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9480€
9640€
10020€
10400€
-5.2%
-3.6%
0.2%
4%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
9470€
9780€
9991€
10239€
-1.8%
-0.7%
0%
0.8%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 22/07/2024
3,351 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0105002044

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

93

Patrimoni

715,04

Partícips

35.715

Valor liquidatiu a

6,05 EUR

Documentació

Informació legal obligatòria en la primera subscripció