Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu del fons és invertir en cada moment en els diferents mercats en els tants per cent més adequats i optimitzar la rendibilitat de la cartera per a cada nivell de risc assumit.Pot invertir en tots els mercats mundials, sense restriccions quant als mercats emergents ni a la liquiditat dels mercats. La inversió en renda fixa pot ser pública o privada i no s'exigeix un ràting mínim. La durada mitjana de la cartera i l'exposició als diversos actius s'adapten a les expectatives del comitè d'inversions. Els títols de renda variable no tenen limitació de capitalització borsària.No s'estableixen tants per cent màxims d'exposició a renda fixa, a renda variable ni a divises que no siguin l'euro.L'horitzó temporal recomanat és 5 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 10.63%
 • 2022
 • -13.03%
 • 2021
 • 11.66%
 • 2020
 • -0.16%
 • 2019
 • 10.86%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.18%
 • 3 mesos
 • 5.45%
 • 6 mesos
 • 8.91%
 • 1 any
 • 14.55%
 • TAE 3 anys
 • 3.35%
 • TAE 5 anys
 • 4.16%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2440€
8510€
10290€
12790€
-75.6%
-14.9%
2.9%
27.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3120€
8641€
11298€
13490€
-20.8%
-2.9%
2.5%
6.2%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2440€
8510€
10280€
12790€
-75.6%
-14.9%
2.8%
27.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3120€
8641€
11171€
13490€
-20.8%
-2.9%
2.2%
6.2%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2440€
8510€
10280€
12790€
-75.6%
-14.9%
2.8%
27.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3120€
8641€
11160€
13389€
-20.8%
-2.9%
2.2%
6%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2440€
8510€
10280€
12790€
-75.6%
-14.9%
2.8%
27.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3120€
8641€
11139€
13188€
-20.8%
-2.9%
2.2%
5.7%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2440€
8510€
10260€
12790€
-75.6%
-14.9%
2.6%
27.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3120€
8641€
11062€
12178€
-20.8%
-2.9%
2%
4%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2440€
8510€
10260€
12790€
-75.6%
-14.9%
2.6%
27.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3120€
8641€
11041€
12172€
-20.8%
-2.9%
2%
4%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2430€
8510€
10260€
12790€
-75.7%
-14.9%
2.6%
27.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3120€
8641€
11041€
12172€
-20.8%
-2.9%
2%
4%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2430€
8510€
10260€
12790€
-75.7%
-14.9%
2.6%
27.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3120€
8641€
11041€
12172€
-20.8%
-2.9%
2%
4%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2430€
8510€
10260€
12790€
-75.7%
-14.9%
2.6%
27.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3120€
8641€
11041€
12172€
-20.8%
-2.9%
2%
4%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2430€
8510€
10260€
12790€
-75.7%
-14.9%
2.6%
27.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3120€
8641€
11041€
12172€
-20.8%
-2.9%
2%
4%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2430€
8510€
10260€
12790€
-75.7%
-14.9%
2.6%
27.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3120€
8641€
11041€
12172€
-20.8%
-2.9%
2%
4%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2430€
8510€
10260€
12790€
-75.7%
-14.9%
2.6%
27.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3120€
8641€
11041€
12208€
-20.8%
-2.9%
2%
4.1%
2024-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2430€
8510€
10260€
12790€
-75.7%
-14.9%
2.6%
27.9%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
3120€
8641€
11041€
12331€
-20.8%
-2.9%
2%
4.3%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/07/2023 - 22/07/2024
13,729 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0107678007

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Platinum

Inversió mínima

1000000 EUR

Inversió a mantenir

1000000 EUR

Categoria CNMV

Global

Núm. registre CNMV

4121

Patrimoni

254,97

Partícips

1.187

Valor liquidatiu a

11,60 EUR